Karl Mikael Persson

Månedens innloggede

For å øke fokus på HMS og mannskapsregistrering blant våre håndverkere begynner vi nå med en månedlig uttrekning av en deilig kake til en av de som var innlogget på et tilfeldig valgt tidspunkt. Månedens vinner vil bli presentert her:


Karl Mikael Persson jobber som tømrer for Br. Andersen Bygg AS som fortiden bygger på Golfvegen 64 og 66.