Golfvegen 84

Når må du måke taket?

Ingenting er bedre enn masse deilig Trysilsnø. Vi elsker snø! Men med store snømengder følger også fare for skader på hytta.
Flere hytteeiere har henvendt seg til oss angående hva takene tåler og når man må begynne å tenke på å måke taket på hytta, så vi kommer her med litt generell informasjon.


Et gammelt værtegn i Trysil er at barnåla som falt på Kyndelsmess (2. februar) bli liggende midt i snøen.
Det får være opp til hver og en av oss om vi skal håpe at dette stemmer, for det ligger tross alt 1,7 meter snø i terrenget nå.

Tørr puddersnø er i utgangspunktet ingen stor trussel, men snø setter seg og blir mer kompakt for hver dag den blir liggende. Etter hvert kan den veie flere hundre kilo per kvadratmeter, noe svært mange tak ikke er konstruert for å bære. I mildvær er det enda viktigere å være på vakt. Våt snø kan veie 400 kg per kubikkmeter. Da kan selv 40 cm snø være nok til at et gammelt hus- eller hyttetak er i faresonen. Takene på de fleste hus bygd før 1979 tåler som regel kun opp mot 150 kg per kvadratmeter. Takene på hyttene vi bygger på Trysilfjellet Arena er imidlertid prosjektert for å tåle 650 kg per kvadratmeter. Det vil si ca. 2 meter tørr og kompakt snø eller 1,5 meter våt snø. 

Vår eminente anleggsleder, Per Gunnar Norderhaug, har målt snømengden på en av hyttene på feltet til ca. 1 meter. Vi veide den nederste halvmeteren med kompakt snø og den øverste halvmeteren med løsere snø hver for seg og regnet ut at den reelle vekten av snøen pr. 06.02.2018 er 200 kg per m³ på den aktuelle hytta. Det vil si at snømengden på dette taket er godt innenfor hva takene på Trysilfjellet Arena tåler. Direktoratet for Byggkvalitet anbefaler at man tar utgangspunkt i at snøen veier 300 kg pr kubikk hvis du selv ikke har målt den reelle vekten. Det tenker vi er lurt, ettersom vi målte 250 kg pr kubikk i den nederste halvmeteren vi målte. 

Så når bør taket måkes for å være på den sikre siden?

Det er lurt å måke taket i god tid før tålegrensen er nådd og det er lurt å måke før snøen blir tung og våt. Vær spesielt oppmerksom på synlige nedbøyninger eller andre endringer i bygningen.
Endringer i bygningen er gjerne et varsel om stor belastning av snø på taket, for eksempel kan dører og vinduer begynner å gå tregt. I noen situasjoner kan man også høre knirk og smell i konstruksjonen. 
Ved slike tegn bør man ta grep umiddelbart.

Direktoratet  for byggkvalitet har kommet med noen tips til måking av tak:

  • Sørg for å ivareta din egen sikkerhet under måkingen.
  • Taket bør måkes jevnt. Skjevbelastninger kan være mer kritisk enn en større, jevnt fordelt belastning.
  • Ikke fjern all snøen - det er lett å skade papp-, plate- og takstein. La det være igjen 10-20 cm snø på taket.
  • Vurder hvor snøen havner – det kan være at tilstøtende tak- og veggkonstruksjoner ikke tåler den ekstra belastningen.
  • Dersom snøen langs husveggene har fonnet seg helt opp til taket, må en være forsiktig med å bruke maskiner til å fjerne snøen, fordi snøen på taket kan bli ustabil og settes i bevegelse.
  • Unngå at store snømengder kommer i bevegelse samtidig. En wire som føres gjennom snølaget kan fjerne mye snø, men en rask avlastning kan sette huskonstruksjonen i svingninger som den ikke tåler.

 

Til syvende og sist er det du som hytteeier som har ansvaret for å måke i tide. Husk at det er bedre å måke en gang for mye enn en gang for lite. Husk også at du som hytte- eller huseier også har ansvaret for at de du eventuelt engasjerer til å måke taket har ansvarsforsikring som dekker den type jobb. Måking av tak kan være farlig med tanke på fall, men også med tanke på skade på taktekking og liknende.